Prekomorski kolektivitet

Šablon:Politička podjela Francuske Prekomorski_kolektivitet (fr:Collectivités d'outre-mer ili COM), je izraz korišten u političkoj podjeli Francuske. To su prekomorske teritorije Francuske sa posebnim statusom u Republici Francuskoj.

Dana 28. marta 2003. je ustavnom reformom promijenjen status bivših prekomorskih teritorija TOM (territoires d'outre-mer) u COM.

Trenutno postoji šest vrsta ovakve zajednice unutar Francuske Republike, i to su: