Predsjednik Republike Srpske

najviši organ izvršne vlasti Republike Srpske

Predsjednik Republike Srpske jest najviši organ izvršne vlasti Republike Srpske, jednome od dva entiteta Bosne i Hercegovine.

Standarta predsjednika Republike Srpske

Aktualni predsjednik Republike Srpske je Milorad Dodik, koji je osvojio najviše glasova na Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2022. Sjedište predsjednika je u Palati Republike Srpske, zgradi nekadašnje Hipotekarne banke iz 1936, u Ulici bana Milosavljevića 4, u Banjaluci.

Nadležnosti uredi

Predsjednik Republike Srpske:

 • Predstavlja Republiku Srpsku
 • Predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade
 • Predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsjednika i sudije Ustavnog suda na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta
 • Ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovno odlučuje o zakonu. Predsjednik Republike je dužan proglasiti zakon koji je ponovno usvojen u Narodnoj skupštini.
 • Daje pomilovanja
 • Dodjeljuje odlikovanja i priznanja utvrđena zakonom
 • Obavlja poslove iz oblasti sigurnosti i odnosa Republike Srpske s drugim državama i međunarodnim organizacijama
 • Ukazom, na prijedlog Vlade, postavlja i opoziva šefove predstavništava Republike Srpske u inozemstvu i predlaže veleposlanike i druge međunarodne predstavnike Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske
 • Obrazuje savjetodavna tijela i stručne službe za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti
 • Može, pošto sasluša mišljenje predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine, odlučiti da Narodna skupština bude raspuštena
 • Može tražiti od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske sazivanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske
 • Ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i općih akata
 • Može, bez ograničenja, pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom
 • Može podnijeti prijedlog da se pristupi promjeni Ustava Republike
 • Saziva i predsjedava sjednicama Senata kao savjetodavnog tijela najviših ustavnih institucija Republike Srpske
 • Određuje koji će ga potpredsjednik Republike zamjenjivati u slučaju privremene spriječenosti da obavlja svoju funkciju
 • Obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom

Mandat uredi

Predsjednik Republike ima dva potpredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda. Predsjednika i potpredsjednike Republike biraju građani neposredno i tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine. Isto lice može biti izabrano za predsjednika i potpredsjednika Republike najviše dva puta uzastopno.

Predsjednik Republike i potpredsjednici Republike izravno se biraju s liste kandidata za predsjednika Republike Srpske, tako što je za predsjednika izabran kandidat koji ostvari najveći broj glasova, a za potpredsjednike su izabrani kandidati iz druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova iza izabranog predsjednika Republike.

Odnos s Vladom uredi

Predsjednik Republike Srpske:

 • Predlaže kandidata za predsjednika Vlade u roku od deset dana od dana usvajanja ostavke, izglasavanja nepovjerenja ili prestanka mandata prethodnoj Vladi zbog raspuštanja ili skraćivanja mandata Narodne skupštine
 • Ako ocijeni da je došlo do krize u funkcioniranju Vlade predsjednik Republike može, na inicijativu najmanje dvadeset zastupnika Narodne skupštine i pošto sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine i predsjednika Vlade, zatražiti od predsjednika Vlade da podnese ostavku. Ako predsjednik Vlade odbije podnijeti ostavku, predsjednik Republike ga može razriješiti.
 • Može tražiti od Vlade da izloži stavove o pojedinim pitanjima, od značaja za Republiku, sazvati sjednicu Vlade i staviti na dnevni red pitanja iz njene nadležnosti
 • Za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije Bosne i Hercegovine, ako se Narodna skupština ne može sastati, na prijedlog Vlade, ili po vlastitoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, predsjednik Republike donosi uredbe sa zakonskom snagom o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština

Potpredsjednici Republike Srpske uredi

Republika Srpska ima i dva potpredsjednika, po jednog iz reda druga dva konstitutivna naroda. Trenutni potpredsjednici su: Davor Pranjić (Hrvat) i Ćamil Duraković (Bošnjak).

Spisak uredi

Dosadašnji predsjednici Republike Srpske bili su:

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi