Senat Republike Srpske

savjetodavno tijelo najviših ustavnih institucija Republike Srpske

Senat Republike Srpske je savjetodavno tijelo najviših ustavnih institucija Republike Srpske.

Historija Uredi

Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici od 4. aprila 1997. usvojila Zakon o Senatu Republike Srpske, po kojem je njegove članove imenovao predsjednik Republike Srpske iz reda istaknutih ličnosti koje su zapaženo doprinosile nacionalnom, javnom, naučnom i kulturnom životu Republike Srpske. Senatorima mandat traje 7 godina, s mogućnošću njihovog ponovnog imenovanja. Sjednice Senata saziva i njima predsjedava predsjednik Republike Srpske.[1]

Sastav Uredi

Prema članu 89. Ustava Republike Srpske Senat ima do 55 članova koje imenuje predsjednik Republike. Za članove Senata imenuju se istaknute ličnosti iz javnog, naučnog i kulturnog života. Senator se imenuje na sedam godina, s mogućnošću da bude imenovan još jedan uzastopni mandat.

Sjednice Senata saziva i predsjedava im predsjednik Republike. Senat se konstituiše i otpočinje s radom kada predsjednik Republike imenuje najmanje polovinu od ukupnog broja senatora predviđenog Ustavom.

Organizacija i način funkcionisanja Senata uređuje se Zakonom o Senatu Republike Srpske.[2]

Nadležnosti Uredi

Senat Republike Srpske razmatra pitanja od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske i daje najvišim ustavnim institucijama mišljenje o tim pitanjima, kao što su:[3]

 • ustavnopravni položaj Republike Srpske i spoljnopolitička pitanja u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine;
 • donošenje izmjena Ustava Republike Srpske i nacrte sistemskih zakona;
 • pitanja rada institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa statusnim pitanjima Republike, kao i pitanja odnosa između entiteta u Bosni i Hercegovini;
 • razvojna i privredna pitanja Republike Srpske;
 • pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;
 • pitanja koja se odnose na prava Republike Srpske na specijalne i paralelne odnose sa susjednim državama, kao i pitanja razvoja odnosa sa iseljeništvom širom svijeta;
 • i druga važna pitanja od značaja za Republiku Srpsku i njene narode i građane.

Trenutni senatori Uredi

Trenutni članovi Senata su:[4][5][6]

Također pogledajte Uredi

Reference Uredi

 1. ^ "NSRS 1991-2011" (PDF).
 2. ^ Zakon o Senatu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/97).
 3. ^ Član 3. Zakona o Senatu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 8/97 i 50/10).
 4. ^ "„Ko su sve novi-stari senatori Srpske? Od Emira Kusturice do Marinka Umićevića"".
 5. ^ "Predsjednik Srpske imenovao nove članove senata".
 6. ^ "Sudija Blagojević zatražio razrješenje u Senatu RS".