Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske

narodni poslanik koji predsjedava Narodnom skupštinom Republike Srpske

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske jest narodni poslanik koji predsjedava Narodnom skupštinom Republike Srpske (NSRS).

Trenutni predsjednik je Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske (US).

Historija

uredi

Izbor

uredi

Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, bira predsjednika Narodne skupštine. Izbor se vrši na prvoj sjednici pod predsjedavanjem najstarijeg narodnog poslanika (predsjedavajućeg).

Svaki poslanik može predložiti kandidata za predsjednika Narodne skupštine. Narodni poslanik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata. O predlogu kandidata otvara se rasprava. Nakon rasprave predsjedavajući utvrđuje listu kandidata.

Narodni poslanik može glasati samo za jednog kandidata. Za predsjednika Narodne skupštine izabran je narodni poslanik koji je dobio većinu od ukupnog broja glasova narodnih poslanika Narodne skupštine. Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, postupak izbora se ponavlja.[1]

Potpredsjednici

uredi

Narodna skupština bira i dva do četiri potpredsjednika Narodne skupštine. Jedan potpredsjednik se bira iz reda najbrojnije opozicione stranke. Izborom potpredsjednika zadovoljava se kriterijum pripadnosti konstitutivnom narodu.

Predlog i izbor potpredsjednika Narodne skupštine vrši se na isti način kao i izbor predsjednika Narodne skupštine.[2]

Ovlaštenja

uredi

Predsjednik Narodne skupštine:[3]

 • predstavlja Narodnu skupštinu;
 • predlaže godišnji program rada Narodne skupštine;
 • saziva sjednicu Narodne skupštine i predsjedava sjednicama;
 • predlaže dnevni red sjednice Narodne skupštine,
 • stara se o primjeni Poslovnika Narodne skupštine;
 • usklađuje rad radnih tijela Narodne skupštine;
 • upućuje narodnim poslanicima i radnim tijelima nacrte i predloge zakona, druge akte i materijale na razmatranje, pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine, a može pokrenuti inicijativu za razmatranje određenih pitanja i u radnim tijelima Narodne skupštine;
 • potpisuje zakone i druge akte koje donosi Narodna skupština;
 • zakone ili druge propise ili akte koje izglasa Narodna skupština, dostavlja Vijeću naroda;
 • upućuje donesene zakone predsjedniku Republike, radi proglašenja;
 • predlaže predstavnike Narodne skupštine, iz reda narodnih poslanika, u Zajedničku komisiju;
 • stara se o ostvarivanju načela javnosti u radu Narodne skupštine i o ostvarivanju prava narodnih poslanika u obavljanju poslaničke funkcije;
 • donosi akt o kriterijumima za utvrđivanje koji se materijali i podaci smatraju povjerljivim, odnosno državnom tajnom i utvrđuje način rukovanja tim materijalima;
 • prima svečane zakletve funkcionera koji, u skladu sa Ustavom Republike Srpske, zakonom i poslovnikom svečanu zakletvu daju pred Narodnom skupštinom;
 • prihvata pokroviteljstvo u svojstvu predsjednika Narodne skupštine;
 • određuje predstavnike Narodne skupštine koji će prisustvovati događajima i manifestacijama na koje je pozvan predsjednik ili Narodna skupština;
 • razvija međunarodnu i međuparlamentarnu saradnju Narodne skupštine;
 • predlaže delegaciju Narodne skupštine u domaćim i stranim parlamentarnim institucijama, organizacijama i tijelima;
 • odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja poslanika izvan Republike Srpske, ako su pozvani u svojstvu poslanika;
 • vrši druge poslove predviđene Ustavom, posebnim propisima i poslovnikom.

Spisak predsjednika

uredi

Od nastanka Narodne skupštine Republike Srpske do danas bilo je 8 predsjednika u 11 saziva, i to:

# Portret Ime i prezime Mandat Saziv Stranka
1.   Momčilo Krajišnik

(1945–2020)

25. oktobar 1991. maj 1996. I saziv SDS
2.   Dragan Kalinić

(1948–)

maj 1996. 19. oktobar 1998. I saziv

II saziv III saziv

3.   Petar Đokić

(1961–)

19. oktobar 1998. 16. decembar 2000. IV saziv SP
4.   Dragan Kalinić

(1948–)

16. decembar 2000. 20. juli 2004. V saziv

VI saziv

SDS
5.   Dušan Stojičić

(1963–)

20. juli 2004. 28. februar 2006. VI saziv
6.   Igor Radojičić

(1966–)

28. februar 2006. 24. novembar 2014. VI saziv

VII saziv VIII saziv

SNSD
7.   Nedeljko Čubrilović

(1953–)

24. novembar 2014. 15. novembra 2022. IX saziv

X saziv

DNS

(do 2018)

DEMOS

(od 2018)

8.   Nenad Stevandić

(1966–)

15. novembra 2022. trenutno XI saziv US

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
 1. ^ Članovi 15–18. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11)
 2. ^ Član 19. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske
 3. ^ Član 23. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske