Vijeće naroda Republike Srpske

zakonodavna vlast koja služi za pitanja vitalnog nacionalnog interesa

Vijeće naroda Republike Srpske vrši zakonodavnu vlast sa Narodnom skupštinom Republike Srpske. Zakoni i drugi propisi koje izglasa Narodna skupština, a koji se tiču pitanja vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg od konstitutivnih naroda stupaju na snagu tek nakon usvajanja u Vijeću naroda.[1]

Djelokrug

uredi

Vijeće naroda Republike Srpske svoju zakonodavnu vlast vrši u cilju zaštite vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Ono ne učestvuje ravnopravno u postupku donošenja zakona, propisa i drugih akata sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, nego kao sui generis tijelo vrši „kontrolu“ izglasanih zakona, propisa i akata u Narodnoj skupštini radi utvrđivanja da li se izglasanim zakonom, propisom ili aktom ugrožavaju vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda.

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definisani na sljedeći način: ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti; identitet jednog konstitutivnog naroda; ustavni amandmani; organizacija organa javne vlasti; jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka; obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno nasljeđe; teritorijalna organizacija; sistem javnog informisanja; i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Vijeću naroda.[2] Postupak zaštite vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda definisan je Amandmanom LXXXII koji dopunjava član 70. Ustava Republike Srpske.

Kada se odlučuje o promjeni Ustava Republike Srpske, uz dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini potrebna je i prosta većina u Vijeću naroda iz svakog konstitutivnog naroda i Ostalih.

Prosta većina u Vijeću naroda potrebna je kada se odlučuje o imenovanju i razrješenju predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske.

Delegati

uredi

Članovi Vijeća naroda nazivaju se delegati. Nakon održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2010, izabran je treći saziv Vijeća naroda Republike Srpske, koje ima 28 delegata i to po osam delegata iz svakog konstitutivnog naroda i četiri delegata iz reda Ostalih.

Delegate u Vijeću naroda biraju odgovarajući narodni poslanici i ad hok odbornici iz lokalnih skupština opština. Vijeće naroda ima jednog predsjedavajućeg i tri potpredsjedavajuća, tako da po jedna funkcija pripada svakom konstitutivnom narodu i Ostalim.

Radna tijela

uredi

Radna tijela Vijeća naroda su:

  • Administrativna komisija i
  • Ustavna i zakonodavno-pravna komisija.

Predsjedništvo Vijeća naroda čine predsjedavajući i potpredsjedavajući. Sekretar Vijeća naroda učestvuje u radu Vijeća naroda bez prava odlučivanja.

Kolegijum Vijeća naroda sačinjavaju:

  • predsjedavajući,
  • tri potpredsjedavajuća,
  • sekretar i
  • predsjednici klubova delegata.

Sazivi

uredi

Takoder pogledajte

uredi

Izvori

uredi
  1. ^ Član 69. Ustava Republike Srpske — Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92 — Prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05)
  2. ^ Član 70. Ustava Republike Srpske — Prečišćeni tekst, dopunjen Amandmanom LXXVII

Vanjski linkovi

uredi