Zakoni (Platon)

"Zakoni" (zajedno sa Državom) predstavljaju temeljno djelo grčkog filozofa Platona.

Za razliku od Države gdje Platon traga za apsolutno najboljom državom, u "Zakonima" se Platon zalaže za relativno najbolju državu u odnosu na postojeće relano stanje: zato su "Zakoni" realniji od utopističke Države. Sada on ne dijeli društvo u staleže, već akcentira značaj porodice kao osnovne čelije i baze društva. Iako je bio utopistički idealist, Platon je izučavao i probleme antičke grčke, gdje je otkrio mnoge kontradikcije. On je otkrio jednu vrstu klasnih sukoba u antičkoj Grčkoj (i antičkom društvu u cjelini) kada kaže da se svaka država sastoji od dvije države koje su u međusobnom sukobu. Ovdje je mislio na državu siromašnih i državu bogatih.

Također pogledajte

uredi


Vanjski linkovi

uredi