Potok je mali, vodom siromašniji, vodotok, koji je obično širok od nekoliko desetaka centimetara do nekoliko metara. Tipski, dužina potoka nije veća od nekoliko kilometara, iako i u Bosni i Hercegovoni ima i dužih. Dubina potoka rijetko prelazi 1,5 metara, iako mali planinski bukovi i "kotlaci" mogu biti i dublji i učestali, zavisno od konfiguracije matične podloge vodotoka.[1]

Ravničarski potok Yellow River u Indiani.
Planinski potok Butcher u Australiji (Victoria)
Vodotoci ove veličine se često označavaju kao "potoci".

Potoci se formiraju pri površinskom odlivu kišnih voda i sniježnice ili izviru na izlazu podzemnih voda na površinu. Manji potoci se obično ulijevaju u veće, u rijeke, jezera ili neposredno u mora.

Prema trajnosti, potoci mogu biti stalni i povremeni (sezonski), a prema nadmorskoj visini i konfiguraciji okolnog terena: ravničarski, brdski i planinski.

Prirodana potočna korita se pobično malo i rijetko mijenjaju, ali pod utjecajem određenih uzroka,kao što su poplava, erozija, vododerine, klizišta, potresi i sl. mogu značajno promijeniti položaj, smjer, oblik i veličinu. Sezonski ili intermitentni potoci mogu promijeniti korito, pa čak i smjer potoka gotovo svake godine (i po nekoliko puta). Promjene smjera potoka nastaju i zbog raznih antropogenih promjena (brane, navodnjavanje, vodozahvati i sl.)

Reference

uredi
  1. ^ Mučibabić B., Ur. (1998): Geografski atlas Bosne i Hercegovine. Geodetski zavod BiH, Sarajevo, ISBN 9958-766-00-0.

Također pogledajte

uredi