Erozija je prirodni proces pomicanja krutih tvari (zemlje, blata, kamena itd.) uslijed utjecaja vjetra, vode ili pomicanja uvjetovanih silom gravitacije. To je prirodni proces koji je u nekim slučajevima povećan zbog ljudskih aktivnosti. Rezultati erozije su produbljivanje korita rijeka (najpoznatiji primjer erozije jest kanjon rijeke Colorado u SAD-u), zatim pomicanje obale mora kao najprimjetniji rezultati (voda je veća sila od vjetra za pomicanje zemlje jer ono što radi vjetar s pijeskom u pustinji nije erozija).