Ravnica je oblik reljefa, tj. manji tip nizije, koja nije morfološki individualna i ograničena planinskim stranama. Prema strukturi i nastanku mogu biti: „Strukurne“ (nastale u horizontalnim ili blago nagnutim slojevima i predstavljaju ploče ili table — Patagonija), zatim „erozivne“ (nastale erozivnim radom u procesu aplanacije) i „akumulativne“ (nastale akumulacijom i taloženjem materijala na ušću rijeka, oko korita, na obalama mora, jezera, okeana i sl).

Pampasi Južne Amerike su ravnice

Također pogledajte

uredi

Literatura

uredi
  • Petrović, D., Manojlović, P. (2003), Geomorfologija, Geografski fakultet, Beograd

Vanjski linkovi

uredi