Za druga značenja pojma Pritoka, pogledajte Pritoka (čvor)

Pritoka je svaki vodotok (rijeka ili potok) koja se ulijeva u glavni riječni tok. Ne ulijeva se direktno u more ili okean.[1] Pritoke zajedno sa svojim glavnim vodotokom odvode sve površinske vode svoga sliva, do mora ili okeana. Nasuprot pritoke je rukavac, koji se odvaja i teče od glavnog vodotoka.[2] Rukavci se najčešće nalaze u deltama rijeka.

Rijeka Pfinz, desna pritoka Rajne, njemačka pokrajina Baden-Württemberg

Terminologija

uredi

Desna pritoka i lijeva pritoka su izrazi koji ukazuju na orijentaciju pritoke u odnosu na tok glavne rijeke a definišu se iz perspektive gledanja nizvodno, od izvora glavnog vodotoka ka njegovom ušću.

Redoslijed i način nabrajanja

uredi

Kod navođenja pritoka nekog vodotoka, pravilo je da se prvo navode pritoke koje su najbliže izvoru a na kraju one koje su nalaze najbliže ušću posmatranog vodotoka. Prema Stralerovom sistemu označavanja pritoka, pritoke su poredane u hijerarhiji gdje postoje pritoke prvog, drugog, trećeg i višeg reda, s tim da su pritoke najnižeg hijerarhijskog ranga po veličini najmanje. Na primjer, pritoka drugog reda ima dvije ili više pritoka od pritoke prvog reda koje se ulijevaju u pritoku drugog reda.

Prema ovom sistemu označavanja, pritoka drugog reda bi rezultat dvije ili više pritoka prvog reda, koje bi kombinirale kako bi se formirala pritoka drugog reda. Analogno tome, formiraju se i pritoke trećeg i viših redova.

Reference

uredi
  1. ^ Merriam-Webster
  2. ^ "opposite to a tributary". PhysicalGeograhphy.net, Michael Pidwirny & Scott Jones, 2009.