Mikrosateliti ili ponavljanje jednostavne sekvence, poznati i kao SSR (Simple Sequence Repeats) ili također SSLPSimple sequence length polymorphism) su kratke, nekodirajuće sekvence DNK koje se često ponavljaju u genomu nekog organizma. Često je više ponavljanja fokusirano na istom genskom lokusu.[1][2]

Ponavljanje sekvence u mikrosatelitu je vrlo jednostavno. Sastoji se od 2-4 nukleotida i mogu se ponovo pojaviti i 10 do 100 put. Sekvenciranjem lokusa mikrosatelita, dobiju se sekvence, kao što su ...—A-T-T-A-G-T-A-G-T-A-G-T-A-G-T-A-G-T-A-G—...

Mikrosateliti su najčešći oblik ponavljanja DNK sekvenci.[3]

Najčešći ponavljajući dinukleotidi su tipa (C-A) i čine oko 0,5% genoma.

Klasifikacija

uredi

Mikrosateliti se klasificiraju prema broju pripadajućih nukleotida za ponavljanje, kao što su: mono, di, tri, tetra, penta ili heksanucleotidi. Klasifikacija uključuje standarde: čisti ili savršen.

  • Čisti ili savršeni : Jedan motiv se ponavlja n puta, kao (AC)9
  • Čisti isprekidani: Jedan motiv s ponavlja n puta, gdje se nukleotidi ubacuju između različitih ponavljanja, npr(CA)2AA(CA)12
  • Miješani: Dva ili više ponavljanja motiva u seriji, , kao (GT)2(TG)10
  • Miješani isprekidani: Najmanje jedan od razloga predstavlja prošarano-isprekidanog pojavljivanja nukleotida, npr: (CT)4(GT)2CTAT(GT)15
  • Kompleksni: Kombinacije bilo kojeih od navedenih klasa, bez ikakvog definiranog obrasca u poretku, npr. (ACC)8+TG+(GA)12+(TTA)5+GC+(TTA)4

Analiza mikrosatelita

uredi

U SAD-a postoji DNK baza podataka za potrebe kriminalistike, pod nazivom CODIS (eng. COmbined DNA Indexing System) koji za analizu pruža 13 STR prisutnik na hromosomima 11 i 23.

STR lokusi koje CODIS koristi u DNK testovima, 13 od 11 hromozoma, su:

STR Homosom Broj ponavljanja
TAGA 5 5 -16
TCAT 11 3 - 14
GAAT 2 4 - 16
CTTT 4 12 - 51
TCTG/TCTA 12 10 - 25
TCTG/TCTA 3 8 - 21
TCTG/TCTA 8 7 - 20
TCTG/TCTA 21 12 - 41
AGAT 5 7 - 18
GATA 7 5 - 16
TACT 13 13 - 16
GATA 18 5 - 16
AGAA 18 7 - 39

Još jedan marker – amelogenin (AMEL) identificira spol osobe, jer je odgovarajući gen okružen sekvencama koje su međusobo malo drugačije na heterohromosomima X i Y. Njihovo određivanje i odvajanje ukazuje na spol testirane osobe. Razni STR se prethodno analiziraju ukupno, a zatim specifične sekvence za svaki STR i identičnost kod različitih osoba, osim rijetkih mutacija. Takve sekvence hybridiziraju sa prajmerima, specijalno dizajniranim da ne ometaju jedni druge i da bi se razlike u dužini različitih STR podvrgle PCR.

Ako se dobije adekvatna količina STR, kapilarna elektroforeza će dati niz bendova koji odgovaraju različitim dužinama istog STR. Usporedba ovih bendova DNK osumnjičenog sa onima u DNK preuzete na mjestu zločina, može, u vođenom sporu ili testu, dovesti do pripisivanja ili odricanje (odgovornosti). Trebe uzeti u obzir činjenicu da hromozomi majki i očevi mogu biti homozigotni ili heterozigotni za slijed STR. U prvom slučaju imamo samo jedan bend za marker, u drugom, umjesto toga, ispolje se dva (možda nešto manje izražena) i različit broj ponavljanja u odgovarajućim homolozima očeva i majki.

Primjena

uredi
 
Jedan broj uzoraka DNK Littorina plena amplificiranih polimeraznom lančanom reakcijom (PCR), uz prajmer koji je usmjeren na varijablu jednostavne sekvence ponavljanja (SSR), poznatiji kao mikrosatelitski lokus.
Uzorci su dobijeni na 5% poliakrilamidnom gelu i vidljio obojeni srebrom.

Mikrosateliti manje ili više distribuirani širom genoma eukariota, a u nihovom prisustvo u telomerim regijama opisane su mnoge pridruženih bolesti . Međutim, čak i funkcionalni značaj ovih sekvenci nije poznat, iako je najprihvaćenija hipoteza sugerira da se mogu odnositi na pakovanje i kondenzaciju DNK u hromosomu , iako s niskim frekvencijama u kodirajučim regijama, a možda i u telomerama . Njegove posebne prednosti u proučavaju polimorfizma su niska cijena i kodominantnost pa je upotreba mikrosateliti je imala veliki uticaj na proučavanje genetike životinja, biljaka i ljudi, samog otkrića 1989. godine.[4]

U studijama povezanosti, u kojima su proučavane porodice sa koncentriranim bolestima, opisana je vezanost ovih markera sa monogenskim ili oligogenskim bolestima. Tako su geni BRCA1 i BRCA2 nađen uz rak dojke ili MSH2 (stimulirajući hormon melanocita).

Mikrosateliti su upotrebljivi za genetičke analize, jer je broj ponavljanja individualno drugačiji i zato se segmentiranjem DNK restrikcijskim enzimima, kod različitih jedinki, dobiju fragmenti različitih dužina. Na ovaj način se jednostavno identificiraju polimorfizmi DNK molekula. Analiza dužine mikrosatelita u određenom mjestu ( genskom lokusu) u određenom genomu se odvija putem polimerazne lančane reakcije (PCR). U ovom slučaju, upotrebljavaju se kratki sintetički oligonukleotidi (tzv prajmeri, koji su komplementarni onima u DNK sekvenci na proučavanom mikrosatelitu. Dva (obično različita) PCR proizvoda mogu biti odvojeni u gelu, pri čemu se se određuje i njihova dužina.

Programi za mikrosatelite

uredi
Program Algoritam Savršeno Nesavršeno Veličina motiva, savršena Veličina motiva, nesavršena Potrebna biblioteka motiva Ima alternativna prepoznavanja Djelomično ili potpuno preklapanje mikrosatelita Specijalne mogućnosti
MISA
Phobos Tačno Da Da 1 - >5000 1 - >50 Ne Da Da
REPuter
SciRoKo Tačno Da Da 1-6 1-6 Ne ? ? Interaktivna analiza rezultata
Sputnik Tačno Da Da 1-5 1-5 Ne Ne Ne
Tandem Repeats Finder Arhivirano 24. 10. 2020. na Wayback Machine Vjerovatno Da Da 1-2000 1-2000 Ne Da Da
Troll Tačno Da nein 1-6 - Da Ne ?

Reference

uredi
  1. ^ Bajrović K, Jevrić-Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 9958-9344-1-8.
  2. ^ Marjanović D., Primorac D. (2009): Molekularna forenzična genetika. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 978-9958-9344-6-9.
  3. ^ Jarne, P., Lagoda P. J. L. (1996): Microsatellites, from molecules to populations and back. Trends in Ecology and Evolution, 11 (10): 424–429. doi:10.1016/0169-5347(96)10049-5. PMID 21237902.
  4. ^ Vanhala T. Et al (1998): Evaluation of genetic variability and genetic distances between eight chicken lines using microsatellite markers. Poultry Science. 77: 783-790.

Također pogledajte

uredi