Poluostrvo ili poluotok je geografski pojam, koji označava kontinentalnu površinu, koja je sa tri strane okružena vodom. Poluostrva mogu imati površinu od nekoliko kvadratnih kilometara, ali isto tako njihova veličina i dužina ne moraju dosezati više od stotinjak metara.

Poluostrvo u Hrvatskoj

Sama poluostrva mogu imati poluostrva, a ovi se dalje mogu dijeliti na manja poluostrva, kao što pokazuje primjer danskog poluostrva Jutland-Djursland-Mols.

Poluostrvo velikih razmjera se naziva polukontinent, poput Evrope, a njoj su pripojeni veća poluostrva, kao dijelovi koji sačinjavaju kontinent, kao što su: Apeninsko, Balkansko, Pirinejsko poluostrvo i Skandinavija, te manja: Bretagnaa, Jytland, Istra, Kanin, Kola, Krim, Pelopones i Halkidiki.

Neka od poluostrva:

Evropa

Afrika

Azija

Antarktik

Amerika

Australija