Petrovaradin (mađarski: Pétervárad, njemački: Peterwardein), je nekadašnji utvrđeni grad pored Dunava. Danas je dio užeg gradskog područja Novog Sada, kao i općina u Srbiji. Petrovaradin je imao 15.266 stanovnika (2005).

Petrovaradinska tvrđava

Petrovaradinska tvrđava je poznata kao Gibraltar na Dunavu.

Geografija

uredi

Nalazi se na desnoj obali Dunava, nastalo uz istoimenu tvrđavu, koje sa Majurom, kao i Sremskom Kamenicom, Ledincima i Bukovcem čini jednu gradsku općinu u sastavu Novog Sada. Kroz naselje prolaze međunarodni put i željeznička pruga, koji povezuju srednju sa jugoistočnom Evropom, a tuda idu i putevi od tranzitnog značaja Novi Sad - Ruma i Novi Sad-Beočin-Ilok.

Stanovništvo

uredi

Broj stanovnika Petrovaradina stalno raste u novijoj historiji, što je posljedica doseljavanja, jedno vrijeme i prirodnog priraštaja, jačanja privrede, a prije svega blizine velikog grada. Mnogi koji tu stanuju, rade u Novom Sadu.

Po popisu iz 1991. godine, Petrovaradin kao grad je imao 11.285 stanovnika, taj broj se kasnije povećao zahvaljujući najviše doseljenicima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Vanjski linkovi

uredi