Pet ranih crkava


Pet ranih crkava u kršćanstvu su (prema značaju):

  1. Rimska crkva, koju je u Rimu osnovao apostol Petar.
  2. Konstantinopoljska crkva, koju je, prema predanju, osnovao apostol Andrej
  3. Aleksandrijska crkva, koju je u Aleksandriji, Egipat, u 2. vijeku, osnovao Klement Aleksandrijski (Titus Flavius Clemens)
  4. Antiohijska crkva, koju je u Antiohiji osnovao apostol Petar.
  5. Jerusalimska crkva, smatra se da je ova crkva osnovana na Duhove (Pentekost) silaskom Svetog Duha na Isusove učenike.

Nakon Velikog raskola, Rimska crkva je postala rimokatolička crkva, dok su preostale četiri crkve postale Istočne pravoslavne crkve.