Paralelogram je četverougao koji se sastoji od dva para paralelnih i sukladnih suprotnih stranica. Odnosno to je presjek dvije pruge. Naspramni uglovi su također jednaki Dijagonale, koje označavamo sa e i f, se polove. Presjek dijagonala je sredina svake dijagonale.

Paralelogram.
Definicija 1

Paralelogram je centralno simetričan četverougao kome je centar simetrije presječna tačka dijagonala.

Teorema 1

Paralelogram ima ove osobine

 • on je centralno simetričan četverougao
 • dijagonale mu se polove
 • naspramne stranice su mu jednake
 • naspramni uglovi su mu jednaki
 • susjedni uglovi su mu suplementni
Teorema 2

Četverougao sa osobinama

 • centralno simetrična je figura
 • dijagonale mu se polove
 • naspramne stranice su mu jednake
 • naspramni uglovi su mu jednaki[1]
 • susjedni uglovi su mu suplementni[2]
 • naspramne stranice su mu jednake i paralelne

je paralelogram

Vrste

uredi
 • Romb - sve su stranice jednake dužine.
 • Pravougaonik - svi su uglovi pravi (naspramne stranice su jednake.)
 • Kvadrat – pravougaonik koji ima jednake dužine stranica i sve uglove prave.
 • Romboid Četvorougao čije su suprotne strane paralelne i jednake, susjedne strane nejednake, a uglovi nisu pravi uglovi[3][4]

Formule

uredi
 

Površina P =  ili P = 

 

  površina pravougaonika

 

  površina trougla

 

 

 

 

za  

 

Obim O = 2(a+b)[5]

Radijus upisane kružnica|kružnice r =  

visine

 

 

dijagonale

 

 

  [6]

Dijagonale se polove

uredi
 
Parallelogram ABCD

odgovarajući uglovi su jednaki

 

 

iz čeg proizlazi

 

 

odnosno dijagonale se polove

Reference

uredi
 1. ^ Angles of A Parallelogram
 2. ^ Consecutive angles are supplementary
 3. ^ "CIMT - Page no longer available at Plymouth University servers" (PDF). www.cimt.plymouth.ac.uk. Arhivirano s originala (PDF), 14. 5. 2014. Pristupljeno 13. 7. 2017.
 4. ^ Educación Plástica y Visual I - E.S.O, pag 119 en Google libros
 5. ^ Paralelogramul – formule
 6. ^ Parallelogram