Parafilija ili Patološka seksualna sklonost je naziv za sve ono što se smatra neprirodnim spolnim ponašanjem u psihologiji i seksologiji.

Parafilija je (grčka riječ od para παρά = osim i '-philia' φιλία = ljubav) i opisuje seksualnu žudnju kao odgovor na seksualni objekt ili situacije koje mogu interferirati sa kapacitetom recipročne seksualne aktivnosti. Parafilija također može implicirati ne-većinske seksualne prakse bez da nužno implicira disfunkciju ili moralnu devijantnost.

Historija pojma

uredi

Iako se ovaj pojam često pripisuje seksologu Johnu Moneyu, termin je uveo seksolog Friedrich Salomon Krauss u 19. vijeku, po prvi put populariziran od Bečkog psihoterapeuta Wilhelma Stekela (u knjizi Seksualne Aberacije) 1925. godine, od grčkog para- (mimo) + philos (ljubav). Nije široko upotrebljavan do 1950-ih, te je prvi put korišten u "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM) 1980. Korišten je također od strane Sigmunda Freuda.

Podjela parafilija:

uredi

Klinički priznate parafilije (dijagnostički kodirane parafilije):

Dijagnostički nekodirane parafilije:

  • Gerontofilija - fizička, seksualna, emocionalna i duhovna privlačnost uglavnom prema starim osobama
  • Zoofilija - fizička, seksualna, emocionalna ili duhovna privlačnost prema drugim vrstama (životinjama)
  • Nekrofilija
  • Nimfomanija


Također pogledajte

uredi