Seksualnost čini sve što obuhvata seksualni život i spolni nagon.

Fizički aspekti uredi

Ljudska seksualnost može biti pod uticajem hormonalnih promjena u razvoju fetusa tokom trudnoće.

Neki stručnjaci tvrde da manir seksualnog ispoljavanja ovisi u velikoj mjeri o genetskoj predispoziciji.

Drugi opet kažu da izražavanje seksualnosti ovisi o ličnim eksperimentisanjima u ranom životu, kada se seksualna usmjerenost i stvorila.

Seksualne orijentacije uredi

- Heteroseksualnost: Seksualna sklonost ka osobama drugih spolova (koristi se i fraza "suprotnog spola", koja je neispravna u savremenoj gender teoriji).

- Homoseksualnost: Seksualna sklonost ka osobama istog spola. Prema nekim teorijama, procjenjuje se da je 10% stanovništva homoseksualne orijentacije. [1]. Dok je glavni uzrok homoseksualnosti još uvijek nepoznat, mnogi stručnjaci ukazuju na hormonske promjene fetusa tokom trudnoće [2].

- Aseksualnost: dezignacija ili samo-dezignacija stanovništva koji manjkaju seksualnu atrakciju ili želju prema istom ili drugim spolovima. [3]

- Autoseksualnost:

- Panseksualnost:

- Monoseksualnost:

- Biseksualnost: Seksualna sklonost ka osobama istog i drugih spolova.

- Transrodnost: Termin obuhvata razne načine iskazivanja rodnih i spolnih identiteta, koji se ne uklapaju u tradicionalno poimanje "muškog" i "ženskog". Transrodna osoba je osoba čiji se spolni/rodni identitet i/ili izražavanje ne uklapaju u društveno uvjetovane binarne rodne uloge. Transseksualna osoba je osoba koja je promijenila, ili planira da promijeni svoj biološki spol operacijom i/ili hormonalnom terapijom.