Om

jedinica za električni otpor

Om (označava se grčkim slovom Ω) je mjerna jedinica za električni otpor.

Nekoliko otpornika. Njihov otpor, u omima, je označen kodnim bojama

Om je dobio ime po Georgu Simonu Ohmu, njemačkom fizičaru koji je otkrio vezu između napona i jačine struje, izraženu u Ohmovom zakonu, koji matematički glasi:

Definicija

uredi

Definira se kao vrijednost otpora na kojem pri proticanju struje od jednog amper, a nastaje pad napona od jednog volta.

 

Omski otpor R direktno je srazmjeran dužini   i obrnuto srazmjeran presjeku vodiča A. ρ je specifični otpor koji je karakterističan za svaki materijal ponaosob.

 

Također pogledajte

uredi