Nekoliko otpornika. Njihov otpor, u omima, je označen kodnim bojama

Om (označava se grčkim slovom Ω) je mjerna jedinica za električni otpor.

Om je dobio ime po Georgu Simonu Ohmu, njemačkom fizičaru koji je otkrio vezu između napona i jačine struje, izraženu u Ohmovom zakonu, koji matematički glasi:

DefinicijaUredi

Definira se kao vrijednost otpora na kojem pri proticanju struje od jednog amper, a nastaje pad napona od jednog volta.

 

Omski otpor R direktno je srazmjeran dužini   i obrnuto srazmjeran presjeku vodiča A. ρ je specifični otpor koji je karakterističan za svaki materijal ponaosob.

 

Također pogledajteUredi