Električni otpor

Električni otpor (znak: R)fizikalna veličina kojom se izražava visina napona koji je potreban da bi se uspostavio protok električne struje određene jačine, što je za mnoge materijale stalna vrijednost (Ohmov zakon).[1] Mjerna jedinica u Međunarodnom sistemu (SI) je om.[2] Za fizičko ostvarivanje određene vrijednosti otpora u elektrotehnici i elektronici koriste se otpornici.

Otpor vodiča

uredi

Otpor vodiča stalnog poprečnog presjeka proporcionalan je njegovoj dužini (l), obrnuto proporcionalan površini presjeka (S), a specifični električni otpor (ρ) ovisi o materijalu:

  [3]

Željezo kao vodič nije dovoljno dobro jer je njegov otpor oko 7 puta veći od otpora bakrenog vodiča potpuno istih dimenzija. Kod čistih metala (bakar, aluminij, zlato, srebro, itd.) otpor raste s porastom temperature[3]. Kod nekih legura proizvedenih za izradu otpornika, kao što su manganin i konstantan otpor se ne mijenja s temperaturom. Kad se koristi ugalj, njegov otpor čak i pada kada se zagrijava.[3]

Vrste električnog otpora

uredi

Omski električni otpor

uredi

Omski električni otpor je specijalni otpor čija vrijednost ostaje konstantna bez obzira na promjenu visine električnog napona, jačine električne struje ili frekvencije.[4] U ovom slučaju vrijedi:

  [3]

Protokom struje kroz omski otpornik, dolazi do pada napona na otporniku i zagrijavanja koje rezultira električnim radom.

  [3]

Slijepi električni otpor

uredi

Slijepi električni otpor je veličina u elektrotehnici koja izmjeničnu električnu struju kroz prouzrokovanje određenog električnog napona ograničava i time dovodi do pomjeranja faznog toka između struje i napona. Vrijednost ovog otpora je ovisna o frekvenciji. Kapacitivni ili induktivni otpor se može nazvati i slijepi otpor jer do njega dolazi do prenosa električne energije koja se na otporniku ne pretvara u termičku ili mehaničku energiju.

Induktivni električni otpor

uredi

Navojni otpornik:

 

gdje je j imaginarna vrijednost. Njegov induktivni otpor je imaginarni dio impedacije:

 

Ovaj otpor je linearno neovisan o jačini struje i veličini napona, dok se njegova vrijednost povećava povećanjem frekvencije. [5]

Kapacitivni električni otpor

uredi

Kondenzator:

 

Njegov kapacitivni otpor je imaginarni dio impedacije:

 

Ovaj otpor je linearno neovisan o jačini struje i veličini napona, dok se njegova vrijednost smanjuje povećanjem frekvencije. [6]

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi