Muavija ibn Ebu-Sufjan

Mu'avija ibn Ebu-Sufjan (umro 680./60. a.h.), jedan od sinova Ebu Sufjana, vođe mekkanske opozicije Poslaniku Muhamedu, postao je šesti halifa i osnivač Emevijske dinastije, nakon što je prisilio Hasana, sina Alijevog, na abdikaciju (da se odrekne hilafeta). Kada je postao halifa, Mu'avija je primorao potomke ashaba da prihvate njegovog sina Jezida kao nasljednika hilafeta, čineći tako ovu izbornu funkciju de facto nasljednom.

  Ekspanzija u vrijeme Muhameda, 622-632
  Ekspanzija u vrijeme Pravednih halifa, 632-661
  Ekspanzija u vrijeme Emevijskog halifata, 661-750

Halifa Omer, kada bi sretao Muaviju, običavao je reći: "ovo je arapski Cezar". Mu'avija je bio Osmanov rođak, i svetio se za ubistvo (u to vrijeme bio je namjesnik u Siriji), što je praktično predstavljalo početak preotimanja hilafeta od Alije, koji niti je mogao postići koncenzus s njim niti preduzeti odlučnu akciju kako bi zadržao političku moć. Alijin je sin Hasan nakon Alijine smrti bez borbe prepustio vlast Mu'aviji.