Miloš Trifković

Miloš Trifković (8. jula 1939, Sarajevo) jest profesor pravnih nauka. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dekan Pravnog fakulteta Otvorenog univerziteta "APERION" u Travniku, prof. emeritus Univerziteta u Vitezu i Univerziteta u Sarajevu, te predsjednik ANUBIH-a. Osnovnu školu pohađao je u više gradova u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je maturirao na Prvoj klasičnoj gimnaziji 1958. godine. Diplomirao je na Pravanom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1962. god. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je magistrirao na smjeru Privredno pravo 1969. godine, a na istom univerzitetu je doktorirao 1971. godine. Od jula 2014. godine na dužnosti je predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Istaknuti je javni radnik Bosne i Hercegovine i ekspert u oblasti Poslovnog prava.

Miloš Trifković
Rođenje (1939-07-08) 8. juli 1939 (85 godina)
PrebivališteSarajevo
NacionalnostSrbin
Državljanstvo Bosna i Hercegovina
ObrazovanjePravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Zanimanjeprofesor
TitulaAcc. prof. dr.
Član odboraPredsjednik Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Religijapravoslavac

Obrazovanje

uredi

Osnovnu školu završi je u raznim mjestima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je maturirao na Prvoj klasičnoj gimnaziji 1958. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1962. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je magistrirao na smjeru „Privredno pravo“ 1969, a doktorirao 1971. na temu „Odgovornost prevoznika za neizvršenje obaveza iz općeg tipa ugovora o prevozu stvari drumom u domaćem transportu“.

Vanjski linkovi

uredi