Laktoza

Laktoza je disaharid koji se sastoji od molekula β-D-galaktoze i β-D-glukoze koji su vezani preko β1-4 glikozidne veze. Laktoza sačinjava oko 2-8% čvrste supstance u mlijeku. Ime dolazi od latinske riječi za mlijeko, plus sufiks "-oza" koji označava šećere.

Laktoza
Lactose(lac).png
Općenito
Hemijski spoj Laktoza
Druga imena Miječni šećer
Molekularna formula C12H22O11
CAS registarski broj 63-42-3
Osobine1
Molarna masa 342,296 g/mol
Agregatno stanje čvrsto
Gustoća 1,53 g/cm3
Tačka topljenja 223 °C
Rastvorljivost slaba u vodi
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Varenje laktozeUredi

Mladunci sisara se hrane mlijekom svojih majki. Kako bi ga svarili, crijevne resice luče enzim nazvan laktaza (β1-4 disaharidaza) i ovaj enzim dijeli molekulu na dvije podjedinice (glukozu i galaktozu) zbog apsorpcije.

Obzirom da se laktoza pojavljuje uglavnom u mlijeku, kod većine vrsta, proizvodnja laktaze postepeno prestaje sazrijevanjem i tada se ona više ne može metabolizirati. Ovaj gubitak laktaze po sazrijevanju dešava se i kod većine ljudi. Međutim, mnogi ljudi porijeklom iz Evrope, Srednjeg Istoka, Indije, kao i Masai narod iz Istočne Afrike, imaju verziju gena za laktazu koji nije onemogućen nakon sazrijevanja, i u mnogim od ovih kultura ostali sisari kao što su stoka, koze i ovce, muzu se zbog mlijeka.

RastvorljivostUredi

1,5 g laktoze (u obliku laktoze monohidrata) u 10 g vode. (pri 10°C)[1]

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi

ReferenceUredi

  1. ^ "Arhivirana kopija". Arhivirano s originala, 13. 3. 2007. Pristupljeno 31. 8. 2008.