Kvadratni korijen iz 5

(Preusmjereno sa Kvadratni korjen od 5)
Spisak brojeva - Iracionalni brojevi
ζ(3) - - φ - √3 - √5 - α - e - π - δ
Binarni 10,0011110001101111...
Decimalni 2,23606797749978969...
Heksadecimalni numerički sistem 2,3C6EF372FE94F82C...
Neprekidni razlomak

Kvadratni korjen od 5 je pozitivni realan broj koji, kada se pomnoži sa samim sobom, daje prosti broj 5. Ovaj broj pojavljuje se u formuli za zlatni rez. Može se označiti u iracionalnom obliku kao:

On je iracionalni algebarski broj.[1] Prvih šezdeset značajnih decimala njegovog decimalnog proširenja su:

2,23606 79774 99789 69640 91736 68731 27623 54406 18359 61152 57242 7089... (niz A002163 u OEIS)


što se može zaokružiti na 2,236 sa tačnošću od 99,99%. Od aprila 1994. godine, njegova numerička vrijednost u decimalama izračunata je na najmanje jedan milion decimala.[2]

Neprekidni razlomak

uredi

Ovaj broj može se izraziti kao neprekidni razlomak [2; 4, 4, 4, 4, 4...] (niz A040002 u OEIS) . Niz najboljih racionalnih aproksimacija je:

 

Konvergenti neprekidnog razlomka napisani su u boji; njihovi brojnici predstavljaju niz A001077 , a njihovi nazivnici niz A001076 . Ostali (neobojeni) članovi su polukonvergenti.

Babilonski metod

uredi

Kada se   izračnava preko Babilonskog metoda, počevši od r0 = 2, te koristeći rn+1 = (rn + 5/rn) / 2, n-ti aproksimant rn jednak je 2n-tom konvergentu konvergentnog niza:

 

Ramanujanovi identiteti

uredi

Kvadratni korjen od 5 pojavljuje se u raznim identitetima Ramanujana, uključujući neprekidne razlomke.[3][4]

Na primjer, imamo slučaj Rogers–Ramanujanovog neprekidnog razlomka:

 


 


 


Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Dauben, Joseph W. (June 1983) Scientific American Georg Cantor and the origins of transfinite set theory. Volume 248; Page 122.
  2. ^ R. Nemiroff and J. Bonnell: Prvih milion decimala kvadratnog korjena od 5
  3. ^ Ramanathan, K. G. (1984), "On the Rogers-Ramanujan continued fraction", Indian Academy of Sciences. Proceedings. Mathematical Sciences, 93 (2): 67--77, doi:10.1007/BF02840651, ISSN 0253-4142, MR813071
  4. ^ Eric W. Weisstein, Ramanujan Continued Fractions at MathWorld