Heksadecimalni brojevni sistem

Heksadecimalni sistem je brojevni sistem (ili numerički sistem) sa bazom 16. U upotrebi su sve cifre dekadnog brojevnog sistema i prvih 6 slova engleske abecede:

  • 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Broj 10 se piše kao A, broj 11 kao B itd. sve do F što predstavlja broj 15. Uz pomoć ovih cifri moguće je zapisati bilo koji broj.

Heksadecimalni sistem se koristi u računarstvu u kombinaciji sa binarnim sistemom jer se pretvaranje može lahko obavljati. Četiri mjesta u binarnom sistemu zauzimaju samo jedno mjesto u heksadecimalnom sistemu.

0hex = 0dec = 0oct 0 0 0 0
1hex = 1dec = 1oct 0 0 0 1
2hex = 2dec = 2oct 0 0 1 0
3hex = 3dec = 3oct 0 0 1 1
4hex = 4dec = 4oct 0 1 0 0
5hex = 5dec = 5oct 0 1 0 1
6hex = 6dec = 6oct 0 1 1 0
7hex = 7dec = 7oct 0 1 1 1
8hex = 8dec = 10oct 1 0 0 0
9hex = 9dec = 11oct 1 0 0 1
Ahex = 10dec = 12oct 1 0 1 0
Bhex = 11dec = 13oct 1 0 1 1
Chex = 12dec = 14oct 1 1 0 0
Dhex = 13dec = 15oct 1 1 0 1
Ehex = 14dec = 16oct 1 1 1 0
Fhex = 15dec = 17oct 1 1 1 1

Također pogledajte

uredi