Kontinentalna Francuska

Izraz kontinentalna Francuska označava onaj dio Francuske koji se nalazi u Evropi. U ovo spada kontinentalni dio države i bliska ostrva u Atlantiku, la Mancheu i Sredozemnom moru zajedno sa Korzikom.

Karta Francuske

U francuskom jeziku se izraz France métropolitaine ili Métropole koristi za ta područja, kao odvojeni dio od prekomorske Francuske u koju spadaju svi oni dijelovi koji nisu u Evropi.

Izraz France continentale se ponekad koristi kako bi se opisao evropski dio Francuske bez Korzike.

Kontinentalna Francuska se proteže na 543 965 km2, što čini 80 % ukupnog teritorija te zemlje. Početkom 2006. godine, na tom području je živjelo oko 61 044 700 stanovnika, što je 96 % stanovništva Francuske.