Kaba

kockasta zgrada u Meki, Saudijska Arabija

Kaba (arapski: الكعبة, "kocka" ili "utočište islama") jeste centralno svetilište islama. Građevina je u obliku kocke, duge oko 11, a visoke oko 17 m. Ona se danas nalazi u sredini velike džamije u Mekki. Predstavlja kiblu, tj. posebnu tačku prema kojoj se muslimani okreću u vrijeme namaza. Kaba za muslimane predstavlja središte svijeta. Po islamskom vjerovanju, iznad zemaljske Kabe nalazi se još 7 nebeskih Kaba na 7 nebesa i sve one stoje upravo ispod Allahovog prijestolja, koje obilaze meleki, pa i ljudi na isti način obilaze oko ovog kamena.

Kaba

Crni kamen

U jugoistočnom dijelu građevine ugrađen je Crni kamen i on je najsvetiji predmet u Kabi. Za njega smatraju da je "kamen temeljac", "desna ruka Božija na zemlji". Muslimani prema ovom kamenu iskazuju veliko poštovanje, ljube ga i dodiruju, naročito tokom hadždža. Muslimani se ne klanjaju kamenu, te insistiraju na tome da su molitve ovdje izgovorene upućene Allahu, a ne kamenu.

Izgled

Kaba ima samo jedna vrata, ali je njen religijski značaj više u spoljašnjosti. Od crnog kamena prostire se 2 m dug zid, koji se proteže do ulaznih vrata. Vjernici se na njega naslanjaju da bi dobili blagoslov. Kaba je najčešće pokrivena prekrivačem – kisvom – načinjenim od teškog crnog platna s trakama na kojima su izvezeni ajeti iz Kur'ana. Oko Kabe se nalazi granitni pločnik, koji se naziva matif. Nasuprot uglu u koji je ugrađen crni kamen nalazi se zgrada u kojoj je izvor Zemzem, dok se pred sjeveroistočnim dijelom nalazi kamen za koji se tvrdi da predstavlja otisak stopala Ibrahima, koga muslimani smatraju graditeljem Kabe. Ibrahim, a. s, sa sinom Ismailom, a. s, podigao je temelje i sagradio Kabu, a za vrijeme Muhammeda, s. a. w. s, Kaba je obnovljena.

Odlomci iz Kur'ana

Uzvišeni Allah kaže: "I kada smo kao utočište Ibrahimu, pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo: 'Ne smatraj Nama nikoga ravnim i očisti ovaj Moj Hram za one koji će ga obilaziti, klanjati i ruku' i sedždu činiti.' I oglasi ljudima hadž. Dolaziće pješke i na kamilama iznurenim i dolaziće iz dalekih mjesta" (prijevod značenja sure El-Hadždž, ajeti 26-27).

Uzvišeni također veli: "Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njima su očiti znakovi - mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram, Allaha radi, dužan je svako ko može do njega doći, a onaj ko neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisan o svjetovima" (prijevod značenja sure Ali Imran, ajeti 96-97).

Zatim Uzvišeni kaže: "I kada je Ibrahima njegov Gospodar s nekoliko riječi u iskušenje stavio, pa ih je on ispunio, Allah je rekao: 'Učiniću te uzorom ljudima!' 'I neke moje potomke!', zamoli on. 'Moje obećanje ne obuhvata nevjernike', reče On. 'I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. 'Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza kojeg ćete namaz obavljati!' - i Ibrahimu i Ismailu smo naredili: 'Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.' I kad Ibrahim zamoli: 'Gospodaru moj, učini ovo, mjesto sigurnim gradom, a opskrbi plodovima one njegove stanovnike koji budu u Allaha i onaj svijet vjerovali', On reče: 'Onome ko ne bude vjerovao daću da malo uživa, a zatim ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno li je ona prebivalište!'"

I dok su Ibrahim i Ismail podizali temelje Hrama, oni su molili: 'Gospodaru naš, primi ovo od nas, jer Ti, zaista, sve čuješ i sve znaš! Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi predanim i od naših potomaka učini narod Tebi predanim i pokaži nam naše obrede i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i Samilostan si! Gospodaru naš, pošalji im od njih Poslanika, koji će im učiniti Tvoje ajete, koji će ih Knjizi i mudrosti podučavati i očistiti ih, jer si Ti, zaista, Silni i Mudri'" (prijevod značenja sure El-Bekare, 124-129)

Vanjski linkovi