Granit je učestao i veoma raširen tip kiselih intruzivnih magmatskih stijena. Obično su srednje do krupno kristalični, a mogu biti ružičasti do tamnosivi, što ovisi o njihovom hemijskom i mineralnom sastavu. Obično se pojavljuje u obliku batolita, koji grade čitave kontinente. Ponekad ga možemo naću u cirkularnim depresijama okruženim lancem brežuljaka formiranim metamorfnom aureolom - hornfelsom, koji nastaje na kontaktu vrućeg intrudirajućeg magmatskog tijela i okolne stijenske mase.

Granit

Osobine uredi

Granit je gotovo uvijek masivan, čvrst i tvrd, zbog čega je vrlo raširena njegova upotreba kao građevinskog (tehničkog) i arhitektonskog (ukrasnog) kamena. Prosječna gustoća granita je 2,75 g·cm−3, ali varira od 1,74 g·cm−3 do 2,80 g·cm−3. Riječ granit potječe iz latinskog jezika, što upućuje na krupnozrnatu strukturu te kristalinčne stijene.

Također pogledajte uredi