Hlorovodik

Hlorovodik ili hidrogen hlorid (HCl) je bezbojan gas. Njegov vodeni rastvor reaguje kiselo i naziva se hlorovodična kiselina (hloridna kiselina).

Hlorovodik
Hydrogen-chloride-2D-dimensions.svg
Općenito
Hemijski spoj Hlorovodik
Druga imena Hidrogen hlorid
Molekularna formula HCl
CAS registarski broj 7647-01-0
Kratki opis gas
Osobine1
Molarna masa 36.4606 g/mol
Agregatno stanje gasovito
Gustoća 1.477 g/l, gas (25°C)
Tačka topljenja -114.2°C
Tačka ključanja -85.1°C
Rastvorljivost 72 g/100 ml (20°C)
Dipolni moment 1,05 D
Rizičnost
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
1
ACID
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

DobijanjeUredi

Sinteza hlorovodika ide po reakciji:

H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (g)

Smjesa vodika i hlora je eksplozivna, pa se ova dva gasa miješaju u momentu spaljivanja, što se postiže pomoću plamenika koji se sastoji od dvije koncentrične cijevi.

UpotrebaUredi

Također pogledajteUredi