HTML, skraćenica od HyperText Markup Language, je standarizovani jezik za označavanje koji se koristi pri strukturiranju tekstova i multimedijalnih objekata u web stranicama i elektronskoj pošti. Kao modifikovanu i pojednostavljenu verziju SGML jezika, HTML standarizuje i održava World Wide Web Consortium (W3C).

Službeni logo posljednje verzije, HTML5.

Ova web stranica, kao i mnoge druge, su potpuno ili djelimično označene HTML jezikom. Iako se HTML znakovi (tags) često nazivaju kodom, tehnički HTML nije kod jer računarski kod su instrukcije koje od računara traže da izvrši određenu operaciju. Svrha HTML znakova je da se se struktura dokumenta "označi" tako da bi korisnikov agent (user agent), tj. Internet pretraživač mogao da prepozna strukturu dokumenta i ispravno je prikaže u prozoru Internet pretraživača kojeg korisnik koristi.

Za dodatno modifikovanje web stranica, do sada su izašli neki dodaci:

  • CSS ili Cascading Style Sheets za izgled i položaj prezentacije
  • Skriptni jezici (Javascript, VBScript) za omogućavanje dinamičnosti i interaktivnosti na web prezentacijama,
  • DOM ili Document Object Model, koji označava vezu između skripte i elementa na stranici

Gore navedeni dodaci, u paketu sa HTML jezikom, ponekad se nazivaju DHTML ili Dinamični HTML.

Pored HTML-a, na Internetu danas postoje jezici koji se koriste da korisnikovom pretraživaču dostave HTML koji će zavisiti od toga šta je korisnik tražio. Kod se u tom slučaju izvršava na serverima i HTML koji je rezultat procesa biva dostavljen korisniku. Neki od ovih jezika su: ASP (Active Server Pages) i PHP (Hypertext Preprocessor).

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi