ASP (Active Server Pages) je Microsoft-ov jezik za programiranje i kodiranje web stranica koji se koristi zajedno sa HTML-kodovima.
Prednost takvih web stranica jeste to što mogu biti dinamične, interaktivne i sadržiti informacije sakupljene u bazi podataka (eng. database). ASP kodovi se učitavaju direktno na serveru i ne vide se u korisnikovom Internet pregledniku.

Novija verzija ASP-a se zove ASP.NET i dio je Microsoft-ovog .NET koncepta.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi