CSS (engleski: Cascading Style Sheets) jeste stilski jezik koji može sadržati sve one podatke (ili bolje rečeno sve sintakse) koje imaju zadatak da odrede dizajn nekog elementa jedne web stranice. Ti elementi mogu varirati od običnog teksta do jedne veoma kompleksno uređene tabele. Svaka web stranica koja ne sadrži u sebi neke od sintaksi koristi CSS za definisanje dizajna pojedinog ili pojedinih dijelova stranice, mora imati dio HTML (engleski: HyperText Markup Language) koda koji poziva neki CSS fajl sa sintaksama.

Primjer CSS koda uredi

Recimo da se CSS dokument zove stil kao što je u dole navedenom primjeru, tada u <HEAD> vašeg HTML-a pišete sljedeći kod:

<link href="stil.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Ako ne želite praviti poseban fajl za CSS syntax-e onda ih morate pisati u vaš HTML dokument i to na sljedeći način:

<style type="text/css"></style>


  Nedovršeni članak CSS koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.