Grafik funkcije

Pod grafikom funkcije najčešće se podrazumijeva vizualni prikaz ponašanja neke funkcije (npr., definisane nad realnom pravom) kad promjenjiva uzima različite vrijednosti iz domena funkcije.

Formalna definicija mogla bi glasiti ovako: Grafik funkcije definirane nad skupom u oznaci jest skup tačaka u ravni definiran sa:

Uobičajeno je da se domen funkcije predstavlja na - osi, a rang na - osi Descartesovog pravouglog koordinatnog sistema u ravni. Uređeni par predstavlja tačku u ravni . Skup svih takvih tačaka određuje u ravni krivu koju nazivamo grafikom funkcije .

Također pogledajte uredi