Flamanska nacionalna unija

Flamanska nacionalna unija (holandski.: Vlaamsch Nationaal Verbond, VNV) bila je flamanska nacionalistička stranka, aktivna u belgijskoj politici od 1933. do kraja Drugog svjetskog rata. Osnivač joj je bio fašistički političar Staf de Clercq koji je u stranci imao status vođe (den Leider).

Zastava VNV-a

NastanakUredi

Glavna ideja VNV-a bilo je ujedinjenje flamanskih stranaka u jedinstveni pokret, nakon čega se zalagala za ujedinjenje svih govornika holandskog jezika u jedinstvenu državu, zvanu Dietsland. Stranka je s vremenom prihvaćala autoritarne ideje i prerasla u fašistički pokret, unatoč tom što je obuhvaćala i demokratske elemente.

KolaboracijaUredi

Nakon njemačke invazije 1940., de Clerq je prekršio svoja prijašnja obećanja da neće kolaborirati te se priklonio okupatorskoj strani. Adolf Hitler je, međutim, već odlučio da neće postaviti civilnu vladu u Belgiji (kao što je učinio u Holandiji) nego je umjesto toga postavio vojnu vladu na čelu s Alexanderom von Falkhausenom, generalom Wehrmachta. U takvoj situaciji su se članovi VNV-a morali dodatno truditi u saradnji s Nijemcima da postignu uticaj u političkom životu. Nijemcima je takva situacija odgovarala, a čak su poduprli i osnivanje drugih kolaboracionističkih grupa koje bi konkurirale VNV-u; među njima su bili radničko udruženje DeVlag i 6. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Langemarck.

De Clercq je umro u oktobru 1942., a naslijedio ga je Hendrik Elias, član umjerenije frakcije. Elias je nastavio kolaboraciju i pokušao pregovarati s vojnim vlastima kako bi spriječio formiranje civilne vlade sastavljene od nacista. Nije uspio, a Hitler je postavio novu vladu koja je proglasila pripajanje Flandrije Trećem Reichu 1944.; već sedam sedmica nakon toga Belgija je oslobođena od strane Saveznika. Stranka je zabranjena nakon rata, a Elias je osuđen na zatvorsku kaznu.