Fenol je otrovna, bijela, kristalna supstanca, čija je formula C6H5OH. Spada u aromatske spojeve sa hidroksil grupom vezanom na benzenov prsten.

Fenol
Općenito
Hemijski spojFenol
Molekularna formulaC6H5OH
CAS registarski broj108-95-2
Kratki opisbijela kristalna supstanca
Osobine1
Molarna masa94,11 g/mol
Agregatno stanječvrsto
Gustoća1,07 g/cm3
Tačka topljenja40,5 °C
Tačka ključanja181,7 °C
Rastvorljivost8,3 g/100 ml
Dipolni moment1,7 D
Rizičnost
NFPA 704
2
3
0
COR
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Fenoli

uredi

Pojam fenoli se također odnosi na ostale organske komponente koje imaju direktno vezanu hidroksil grupu (-OH) an aromatski prsten.

Osobine

uredi

Fenol ima rastvorljivost u vodi 8,3 g/100 ml i njegov rastvor pokazuje slabu kiselost, zbog otpuštanja H+ iona. U poređenju sa alifatskim alkoholima, fenol ima znatno veću kiselost, a također reaguje sa natrijum hidroksidom za razliku od alifatskih alkohola.