Faza (materija)

U fizičkim naukama, faza je skup stanja makroskopskih fizikalnih sistema koji imaju relativno unifoman hemijski sastav i fizičke osobine (npr. gustoću, kristalnu strukturu, indeks prelamanja, i td.).

Fazni dijagrami

uredi

Različite faze sistema mogu se predstaviti korištenjem faznih dijagrama. Ose dijegrama su relevantne termodinamičkim varijablama. Za jednostavne mehaničke sisteme, obično se koriste pritisak i temperatura.

 
Fazni dijagram

Vanjski linkovi

uredi

Također pogledajte

uredi