Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija

Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija poznat po skraćenom nazivu ADR (francuski: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) pokrenut je u Ženevi 30. septembra 1957. i reguliše prijevoz opasnih materija.


Klase opasnih materija prema ADR-uUredi

 • Klasa 1 - eksplozivne materije i predmeti
 • Klasa 2 - plinovi
 • Klasa 3 - zapaljive tečnosti
 • Klasa 4.1 -zapaljive čvrste supstance
 • Klasa 4.2 - supstance sklone samozapaljenju
 • Klasa 4.3 - supstance koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove
 • Klasa 5.1 - oksidirajuće supstance
 • Klasa 5.2 - organski peroksidi
 • Klasa 6.1 - otrovne materije
 • Klasa 6.2 - zarazne materije
 • Klasa 7 - radioaktivni materijal
 • Klasa 8 - korozivne materije
 • Klasa 9 - razne opasne tvari i predmeti
 
Ploča opasnosti

Označavanje spremnika i vozilaUredi

Označavanje ambalaže i transportnih jedinica provodi se pomoću listica opasnosti i narandžastih ploča opasnosti. Listice opasnosti se pričvršćuju na vanjsku površinu kontejnera, prenosivih spremnika i vozila. Ploče opasnosti su reflektirajuće narandžaste boje, dimenzija osnovice 40 cm i minimalne visine 30 cm, crni rub debljine maksimalno 15 mm. Identifikacijski broj opasnosti sastoji se od minimalno dva ili maksimalno tri broja. Prvi broj predstavlja klasu kojoj pripada materija. Drugi brojevi predstavljaju dodatne opasnosti prema sljedećem:

 • 2 - emisija plina zbog pritiska ili hemijske reakcije
 • 3 - zapaljivost tečnosti (para) i plinova ili samozagrijavajuće tečnosti
 • 4 - zapaljivost čvrstih materija
 • 5 - oksidirajuće djelovanje
 • 6 - otrovnost i opasnost od zaraze
 • 7 - radioaktivnost
 • 8 - korozivnost
 • 9 - opasnost od burne spontane reakcije

Ako se opasnost od neke materije može prikazati jednim brojem, tada iza sebe ima nulu.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi