Enklava

Teritorija odvojena od maternje države okružena drugom državom u potpunosti ili sa morem

Enklava, odnosno eksklava (grč. enu, unutra, lat. ex – van; clavisključ) u političkoj geografiji predstavlja neku teritoriju, oblast, regiju ili državu, koja je sa svih strana okružena nekom drugom teritorijom ili državom.

Slika 1: C je enklava od A, odnosno eksklava od B
Slika 2: C je eksklava od B, ali nije enklava od A jer nije u potpunosti obuhvaćena njenom teritorijom

Enklava je pojam u odnosu na onu teritoriju kojom je obuhvaćena. Eksklava je pojam u odnosu na onu teritoriju kojoj administrativno ili politički pripada (slike 1 i 2).

Primjer enklave i eksklave jest selo Sastavci u općini Priboj. Sastavci administrativno pripadaju Bosni i Hercegovini, ali se nalaze unutar teritorije Srbije. Sastavci su enklava u Srbiji, ali eksklava Bosne i Hercegovine.

Na svijetu postoje tri države koje su potpune enklave:

Mnoge druge države imaju pojedine eksklave u drugim državama:

Literatura uredi

  • Natalija Mastilo, Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd, 2005.