Električni kapacitet

Električni kapacitet (znak: C) je fizička veličina kojom se izražava sposobnost tijela da na sebe primi električni naboj. Definira se kao omjer količine električnog naboja Q i razlike električnog potencijala U koja pri tom nastaje:

[1]

Mjerna jedinica za električni kapacitet u Međunarodnom sistemu je farad. [2]

Kapacitet kondenzatoraUredi

Kapacitet kondenzatora ovisi o geometriji i dimenzijama elektroda te svojstvima dielektrika kojim su elektrode međusobno izolirane. Tako je npr. kapacitet kondenzatora s paralelnim pločama:

  [3]

gdje je

Jednačina je dovoljno tačna kada je udaljenost d mala u odnosu na druge dimenzije elektroda.

"Kapacitet" akumulatoraUredi

Kada se pojam "kapacitet" koristi kod akumulatora i baterija ne radi se o električnom kapacitetu kako je definiran u fizici, već o ukupnoj količini električnog naboja, obično u ampersatima (1 Ah = 3600 C).[3]


  Nedovršeni članak Električni kapacitet koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi

Portal HyperPhysics o fizici i njenim granama. Univerzitet za astronomiju i fiziku Atlanta, Georgia, SAD učitano 12.01.2014 eng.