Farad (simbol: F) je izvedena jedinica SI za kapacitet. Ime je dobila po Michaelu Faradayu.

Definicija

uredi

Kondenzator ima kapacitet od jednog farada kada jedan kulon spremljenog naboja stvori razliku potencijala od jednog volta na njegovim krajevima. Ekvivalentni izraz izveden sa osnovnim jedinicama SI glasi:

 .

Obrazloženje

uredi

Kako je farad vrlo velika jedinica, kapaciteti kondenzatora su obično u području mikrofarada (μF), nanofarada (nF), ili pikofarada (pF). Milifarad se rijetko koristi u praksi, stoga se kapacitet od 4.7×10−3 F, na primjer, obično zapisuje kao 4700 μF. Vrlo male vrijednosti kapaciteta, kao one što se koriste u integrisanim kolima se izražavaju u femtofaradima, jedan femtofarad je jednak 1×10−15 F. Superkapacitet je nova tehnologija koja nudi kondenzatore kapaciteta do veličine kilofarad.

Farad se ne smije miješati s jedinicom faradej, starom jedinicom za naboj koja je danas zamijenjena jedinicom kulon.

Svakodnevna upotreba

uredi

Dva kondenzatora kapaciteta svaki po farad su dovoljna za pogonjenje 1000 vatnog stereo pojačala (takvo pojačalo zauzima cijelo stražnje sjedalo i prtljažnik automobila) kakvo se može vidjeti na izložbama automobila. Takvi kondenzatori veličinom i oblikom odgovaraju veličini limenke od 0.5 l.