Doba razuma i prosvjećenja

Doba razuma i prosvjećenja odnosi se na pravac i intelektualni pokret u 18. vijekovnoj evropskoj filozofiji. Ovaj pravac je zastupao racionalizam kao način utvrđivanja istine i autritativnog sistema etike, estetike i znanja. Intelektualne vođe ovog pravca su se smatrale ne samo hrabrim nego i elitnim vođama, čija je svrha i namjera bila da povedu svijet ka napretku (progresu), i tako ga oslobode sumnjive tradicije, pune iracionalnosti, praznovjerja i tiranije, i izbave ga iz dugog i učmalog perioda koji se protegao poslije "mračnog vijeka" (ili "vijeka tame"). Ovaj pokret je stvorio okvire za američku i francusku revoluciju, latinoamerički pokret za nezavisnot, kao i za uspon kapitalizma i pojavljivanje socijalizma.

Ovaj period se poklapa sa barokom u muzici i neoklasicizmom u umjetnostima, dok je u naukama uveo pokret poznat kao logički pozitivizam.