Desanka Kovačević-Kojić

Desanka Kovačević-Kojić (Sarajevo, 3. oktobar 1925), historičar, medievalist, akademik ANU BiH i SANU.

Desanka Kovačević-Kojić
Rođenje (1925-10-03) 3. oktobar 1925 (98 godina)
Sarajevo, Kraljevina Jugoslavija

Desanka Kovačević-Kojić rođena je u Sarajevu 3. oktobra 1925. godine. Završila je studij historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 1950. Zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za historiju gdje je prošla sva zvanja. Akademik ANU BiH. Od 1993. živi u Beogradu. Predmet proučavanja je historija srednjovjekovne Bosne i Srbije. Objavila je pet knjiga i preko 100 naučnih i stručnih radova, prikaza i osvrta. Njena najznačajnija djela posvećena su privrednoj historiji, trgovini, gradskim naseljima i vlaškoj problematici. Učestvovala je na većem broju naučnih skupova organiziranih širom Evrope.

Bibliografija

uredi
 • Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Naučno društvo Bosne i Hercegovine, Djela 18, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka 13, Sarajevo 1961;
 • Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Veselin Masleša, Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1978;
 • Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433, Spomenik SANU 137, Odeljenje istorijskih nauka 11, Beograd 1999.
 • Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV-XV vijek), Istorijski institut, Studia Historica Collecta, Knjiga 2, Beograd 2007.
 • Средњовјековна Сребреница XIV-XV вијек. Српска академија наука и уметности, Посебна издања, Књ. DCLXXVIII, Одељење историјских наука, Књ. 29, Београд, 2010;
 • La Serbie et les pays serbes : l'économie urbaine : XIVe-XVe siècles, Maison serbe d'édition de livres scolaires : Institut des Études balkaniques, ASSA, Belgrade: 2012 ; ISBN 978-86-17-18055-1

Literatura

uredi
 • Boško Šajatović, Dodijeljene dvadeset sedmojulske nagrade u 1979. godini (Dr Desanka Kovačević-Kojić), Oslobođenje 37/11186, Sarajevo 25.7. 1979, 3;
 • Zoran Vujasin, Život zapretenih ognjišta (Dobitnici Dvadeset sedmojulske nagrade: Desanka Kovačević-Kojić), Oslobođenje 37/11243, Sarajevo 20.9. 1979, 9;
 • Dr Desanka Kovačević-Kojić, “Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Spomenica (1950-1980)”, Filozofski fakultet, Sarajevo 1980, 36-37;
 • Kovačević-Kojić Desanka, Godišnjak SANU 102, Beograd 1996, 527-534;
 • Redakcija, Kovačević-Kojić Desanka, “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1997, 441;
 • Lidija Jelić, Desanka Kovačević-Kojić, Godišnjak SANU 109 (za 2002), Beograd 2003, 393-396.
 • Средњовјековна Сребреница XIV-XV вијек, [1]