Demografija Novog Grada

(Preusmjereno sa Demografija Bosanskog Novog)

Po popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Bosanski Novi imala je 41.665 stanovnika, raspoređenih u 60 naselja.

Nacionalni sastav uredi

Popis 1991. uredi

ukupno: 41.665

Popis 1981. uredi

ukupno: 42.142

Popis 1971. uredi

ukupno: 41.216

Demografske karakteristike uredi

Prije drugog svjetskog rata na području kotara Bosanski Novi, postojalo je i naselje Dombrava, uništeno u ratu u ustaničkom napadu. Ovo je kolonističko naselje iz austro - ugarskog perioda po popisu stanovništva iz 1931. godine imalo 340 stanovnika i to:

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991. uredi

apsolutna etnička većina uredi

  Srbi

[a]

relativna etnička većina uredi

  Srbi
Narodnosni sastav stanovništva općine Bosanski Novi, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Muslimanii[a] Hrvati Jugoslaveni ostali
Ahmetovci 293 287 0 0 6 0
Blagaj Japra 1,279 0 1,278 0 0 1
Blagaj Rijeka 980 184 749 2 34 11
Blatna 443 419 2 2 20 0
Bosanska Kostajnica 3,768 1,715 1,659 126 182 86
Bosanski Novi 13,588 5,121 6,831 187 1,117 332
Cerovica 261 259 0 2 0 0
Crna Rijeka 465 86 370 0 0 9
Čađavica Donja 408 408 0 0 0 0
Čađavica Gornja 297 293 0 0 4 0
Čađavica Srednja 262 257 0 0 4 1
Ćele 166 166 0 0 0 0
Devetaci 139 133 0 0 6 0
Dobrljin 1,141 1,110 0 7 24 0
Donje Vodičevo 801 773 2 8 13 5
Donji Agići 935 647 270 7 6 5
Donji Rakani 315 313 0 1 1 0
Gornja Slabinja 154 154 0 0 0 0
Gornje Vodičevo 368 354 0 0 6 8
Gornji Agići 540 13 523 0 0 4
Gornji Rakani 254 254 0 0 0 0
Grabašnica 58 58 0 0 0 0
Grdanovac 205 161 0 31 8 5
Gumnjani 51 50 0 0 0 1
Hozići 958 21 933 0 1 3
Johovica 187 179 0 1 7 0
Jošava 121 120 0 0 1 0
Kalenderi 176 171 0 0 3 2
Kršlje 632 617 10 0 1 4
Kuljani 110 109 0 1 0 0
Lješljani 59 59 0 0 0 0
Mala Krupska Rujiška 431 430 0 0 1 0
Mala Novska Rujiška 573 571 0 0 1 1
Mala Žuljevica 97 97 0 0 0 0
Maslovare 500 235 262 0 1 2
Matavazi 563 555 0 0 4 4
Mazić 132 131 0 0 0 1
Mrakodol 359 311 47 1 0 0
Mraovo Polje 49 49 0 0 0 0
Petkovac 227 218 0 0 8 1
Petrinja 581 568 1 3 4 5
Pobrđani 144 143 0 0 0 1
Podoška 95 95 0 0 0 0
Poljavnice 1,137 1,094 9 2 21 11
Prusci 356 352 0 1 3 0
Radomirovac 557 549 0 1 3 4
Rakovac 42 41 0 0 0 1
Rašće 298 296 0 0 1 1
Ravnice 639 631 0 2 4 2
Rudice 452 437 2 1 10 2
Sokolište 611 600 1 0 5 5
Suhača 1,087 5 1,080 0 1 1
Svodna 1,270 1,224 9 5 15 17
Tavija 575 550 0 5 16 4
Trgovište 377 359 0 4 10 4
Vedovica 57 57 0 0 0 0
Velika Rujiška 173 168 2 0 2 1
Velika Žuljevica 410 395 0 2 2 11
Vitasovci 385 375 0 1 1 8
Zovik 74 74 0 0 0 0
ukupno 41,665 25,101 14,040 403 1,557 564


Napomene uredi

  1. ^ a b c d e Naziv Muslimani za narod koristio se u SFRJ od 1974. godine. Od 1992. godine u Bosni i Hercegovini je prihvaćen naziv Bošnjaci.