Džafer Obradović

bosanskohercegovački književni kritičar, esejist i publicist

Džafer Obradović (Stolac, 1947 - 3. juli 2005), bosanskohercegovački književni kritičar, esejist i publicist, član Izvršnog odbora Bošnjačke zajednice kulture "Preporod". Džafer Obradović rođen je 1947. godine u Borojevicima kod Stoca, gdje završava Osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1974. završava Filozofski fakultet u Sarajevu, a na istom fakultetu i magistrira 1989. Nakon toga je radio u Institutu zaštite na radu Sarajevo na poslovima izdavačke djelatnosti.

Bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od aprila 1992. do maja 1996, a ostatak rata član Generalštaba.

Objavio je nekoliko stručnih knjiga i velik broj priloga u časopisima. "Bosna u ogledalu" je njegova prva knjiga eseja, a neki od eseja zastupljenih u knjizi su ranije objavljivani u časopisima Kabes, Blagaj, Afost i dr.

Djela

uredi
  • "Bosna u ogledalu", zbirka eseja, Sarajevo, 2000.
  • "Borojevići selo uzvjetar", 2001.
  • "Dubravske kukrice – fenomenologija sarkastičnog duha", 2004.  Nedovršeni članak Džafer Obradović koji govori o bosanskohercegovačkim biografijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.