(Preusmjereno sa )

je sedmo slovo bosanske abecede. Označava zvučni retrofleksni afrikatni suglasnik. Jedan je od tri digrama u bosanskoj abecedi, uz LJ i NJ. Pojavljuje se uglavnom u posuđenicama, naročito turcizmima i anglizmima. Ovo se slovo koristi i u latiničnim formama srpskog i makedonskog jezika.

Dž
Abeceda bosanskog jezika
Aa Bb Cc Čč Ćć
Dd Dždž Đđ Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Ljlj Mm Nn Njnj
Oo Pp Rr Ss Šš
Tt Uu Vv Zz Žž

PravilaUredi

DŽ se nalazi:

1. U riječima bez vidljivog postanka, uglavnom u tuđicama:

budžet, deterdžent, džem, džep, džez, pidžama, patlidžan, hodža, srdžba…

2. Ispred b prema osnovnom č:

jednadžba : jednačiti, narudžba : naručiti, predodžba : predočiti…

3. U sufiksu –džija, koji nam je došao iz turskog jezika:

bostandžija, buregdžija, ćevabdžija, čamdžija.

U književnoj tradiciji hrvatskog jezika je Madžar, ali je prošireno i Mađar.

Informatičko kodiranjeUredi

Kod za TeX/LaTeXUredi

U LaTeX-u je moguće kreirati i malo i veliko slovo u tekstu.

  • Za slovo dž se koristi kod d\v{z}.
  • Za slovo Dž se koristi kod D\v{Z}.