LaTeX je opisni jezik i sistem za pripremanje dokumenata za TeX, program koji se koristi za komponiranje teksta. Ime jezika se izgovara kao lateh, ponekad i kao latek.

LaTeX logo

LaTeX se najčešće koristi od strane matematičara, naučnika kao i ostalih osoba unutar akedemskog svijeta. Također upotreba LaTeX-a među profesionalnim korisnicima je raširena dok je pak upotreba ovog opisnog jezika među običnim korisnicima zanemarljiva.