Turcizam je tuđica u jednom jeziku porijeklom iz turskog jezika, koji je uticao na sve jezike prostora na kome se rasprostiralo Osmansko carstvo u srednjem vijeku.

Budući da turski sadrži glasove kojih u bosanskom nema, pri posuđivanju je došlo do nekih glasovnih promjena, koje se uglavnom svode na prilagođavanje turskih glasova ö, ü, ı kojih nema u bosanskom. Neke riječi su dobile nastavke da bi odgovarale bosanskim imenicama ženskog roda (npr. čarapa, kula, kutija, rakija).

Primjeri turcizama uredi

 • bakar < tur. bakır
 • boja < tur. boya
 • bubreg < tur. böbrek
 • budala < tur. budala
 • čarapa < tur. çorap
 • čelik < tur. çelik
 • dućan < tur. dükkân
 • džep < tur. cep
 • jastuk < tur. yastık
 • jogurt < tur. yoğurt
 • kat < tur. kat
 • kula < tur. kule
 • kutija < tur. kutu
 • majmun < tur. maymun
 • pamuk < tur. pamuk
 • pekmez < tur. pekmez
 • pilić < tur. piliç
 • rakija < tur. rakı
 • sapun < tur. sabun
 • sat < tur. saat
 • šećer < tur. şeker
 • temelj < tur. temel
 • torba < tur. torba

Vanjski linkovi uredi