Riječ je najmanja jedinica jezika koja nosi značenje i ima fonetsku vrijednost.[1] Jednu riječ može činiti jedno, dva ili više slova, u prosjeku od četiri do sedam slova. Najmanje je riječi koja imaju više od deset slova. Kombinovanjem riječi se mogu praviti složenije forme koje imaju značenje. U jezicima kojima komuniciraju ljudi to su fraze, klauze i rečenice. Rečenice se po pravilu formiraju prema određenom skupu pravila koji se naziva gramatika. Riječ koja se sastoji iz dve ili više korijenskih riječi koje su međusobno povezane naziva se složenica.

U lingvistici, riječ je najmanji element koji može da bude izgovoren u izolaciji sa semantičkim ili pragmatičkim kontekstom (sa doslovnim ili praktičnim značenjem). Kompleksna riječ tipično sadrži korijen i jedan ili više dodataka, ili više od jednog korijena.[2]

Termin riječ se može odnositi na izgovorenu ili napisanu riječ, ili ponekad na apstraktni koncept iza nje. Izgovorene riječi se sastoje od zvučnih jedinica, fonema, a pisane riječi od simbola zvanih grafemi, kao što su slova alfabeta.[3][4][5][6]

Vrste uredi

Gramatika klasifikuje leksikon jezika u nekoliko grupa riječi.[7] Osnovna bipartitna podjela koja je moguća za praktično svaki prirodni jezik[8] je na imenice i glagole.[9]

Klasifikacija u takve klase je u tradiciji Dionizija Tračanina, koji razlikuje osam kategorija: imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice, prijedlozi, prilozi, veznici i uzvici.[10][11][12]

Također pogledajte uredi

Reference uredi

 1. ^ Fleming, str. 77
 2. ^ "An Outline of the Morphology and Phonology of Saanich". itservices.cas.unt.edu. Pristupljeno 10. 11. 2022.
 3. ^ Pinker 1994.
 4. ^ Chomsky 1998.
 5. ^ Derrida 1967.
 6. ^ Crystal 1990.
 7. ^ Nichols, Johanna (1986). "Head-marking and dependent-marking grammar". Language. 62 (1): 56–119. doi:10.1353/lan.1986.0014.
 8. ^ Lyons, John (1991). Natural Language and Universal Grammar. New York: Cambridge University Press. str. 68-70. ISBN 978-0521246965.
 9. ^ De Reuse, Willem J. (1996). A practical grammar of the San Carlos Apache language. LINCOM Studies in Native American Linguistics 51. LINCOM. ISBN 978-3-89586-861-0.
 10. ^ The Tekhne Grammatike of Dionysius Thrax Translated into English by J. Alan Kemp (Historiographia Linguistica 13:2/3, 1986, pp. 343–363).
 11. ^ Robins, R. H. The Technē Grammatikē of Dionysius Thrax in historical perspective. In P. Swiggers, W. van Hoecke (Eds.), Mots et parties du discours. Šablon:Page1
 12. ^ Vivien Law, Ineke Sluiter (eds.), Dionysius Thrax and the Techne grammatike Münster: Nodus Publikationen, 1995.

Literatura uredi

Vanjski linkovi uredi