Brano Likić

Brano Likić je kompozitor, producent i izvođač iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.

Rođen je 23. januara 1954. godine u Sarajevu, SR Bosna i Hercegovina, Jugoslavija.

Osnovao je grupe "Oni" i "Formula 4" (zajedno sa Ljubišom Racićem) i vlastitu grupu Rezonansa.

Tokom osamdesetih godina 20. vijeka, studio BLAP, Brane Likića, izvor je većine popularne muzike koja je snimana u Sarajevu tokom 1980-tih i 1990-tih godina.