Bošnjani

Bošnjani je bio naziv za stanovništvo koje je živjelo u Bosni tokom srednjeg vijeka.

Ime se spominje u više dokumenata u tom perioda, često sa dodavanjem riječi dobri ispred naziva. Danas se ime smatra arhaizmom, i koristi se samo u historijskom kontekstu. Tokom Osmanlijske imperije stanovnik Bosne (bez obzira na religiju) se nazivao Bošnjak, tako mijenjajući raniji sufiks -anin, sa -iak.

Tokom Austrougarskog perioda termin Bošnjak se također spominjao, a najznačajniji zagovornik za to ime je bio Safvet-beg Bašagić. U dvadesetom vijeku ime se uglavnom izbjegavalo, davajući prednost terminu Bosanci za označavanje stanovnika Bosne. Ranih 1990-tih, tokom rata u BiH, Bošnjaci, uglavnom muslimani, ponovo usvajaju svoje staro ime - Bošnjaci.

Također pogledajteUredi