Avitaminoza

Avitaminoze su oboljenja koja se javljaju nedostatkom nekog od vitamina. Također mogu biti uzrokovane poremećajem u metaboličkoj konverziji (npr. triptofana u niacin).

TipoviUredi

Poznati su sljedeći tipovi avitaminoza i uzrokuju: